ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Освобождението

Вълчев, Йордан. Отстъпление няма. София: Отечество, 1981

Чолпанов, Борис. Походът през Балкана. София: Издателство на ОФ, 1967

Генов-Ватагин, Гено. Какви е деца раждала. София: Народна младеж, 1986

Калчев, Камен. Смелият капитан. София: Български писател, 1973

Тодоров, Николай. Светлина от върховете. София: Военно издателство, 1977

Гигов, Тодор. Капитан Райчо Николов. София: Народна младеж, 1977

Рапопорт, Георги. Освобождението. София: Български писател, 1960

Здраствуйте, братушки!. София: Отечество, 1988

Каралийчев, Ангел. Юначният българин. София: Български художник, 1977

Поптонев, Стефан. На Шипка всичко е спокойно. София: Отечество, 1977

Янков, Веселин. Русите идат. София: Отечество, 1978

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)