ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Наследственост

Лучник, Николай. Защо приличам на татко. София: Земиздат, 1969

Попиванов, Радой. Генетиката от Мендел до наши дни. София: Медицина и физкултура, 1966

Карагеоргиев, Илия. За наследствеността. София: Народна просвета, 1964

Цонева, Мария и др. Наследственост и болести. София: Медицина и физкултура, 1976

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)