ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Микробиология

Станчев, Владимир. Микробиология на стоките. Варна: Държавно издателство, 1962

Крайф, Пол де. Ловци на микроби. София: Народна младеж, 1967

Березова, Елена. Микробите и живота на растенията. София: Народна просвета, 1962

Ризванов, Крум и др. В невидимия свят на микроорганизмите. София: Народна просвета, 1957

Тошков, Асен. Кратък микробиологичен речник. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1993

Линднер, Курт. Милиарди микроби. София: Земиздат, 1981

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)