ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Химическа промишленост

Русчев, Димитър. Всемогъщата течност. София: Народна просвета, 1965

Славов, Крум. Разкази за пластмасовия век. София: Народна младеж, 1985

Чолаков, Йордан. Нашата химическа промишленост в могъщ възход. София: Народна просвета, 1960

Славчев, Дончо. В света на багрите. София: Народна просвета, 1963

Соколова, Ева. Акция ПНТ. София: Народна просвета, 1965

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)