ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Кибернетика

Ивахненко, Алексей. Техническа кибернетика. София: Техника, 1961

Граве, Пьотр и др. Кибернетика и психика. София: Техника, 1974

Илиев, Максим. Кибернетика. София: Медицина и физкултура, 1969

Петров, Любомир. Химия и кибернетика. София: Народна просвета, 1974

Пекелис, Виктор. Малка енциклопедия за голямата кибернетика. София: Техника, 1973

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)