ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Машиностроене

Данаилов, Димитър и др. Машинно нарязване на резби. София: Техника, 1965

Жемчужников, Г.. Заваряване на метални конструкции. София: Техника, 1966

Вълева, Емилия. Допуски и сглобки. София: Техника, 1966

Тодориев, Никола. Модернизация на промишлени парни котли. София: Техника, 1964

Тодоров, Тодор. Техническа термодинамика. София: Техника, 1963

Ружичка, Бохуслав. 100 рационализаторски предложения. София: Техника, 1964

Кадников, Владимир. Машинно формоване. София: Техника, 1963

Драстик, Франтишек. Ковачество. София: Техника, 1962

Краус, Ян. Леярство. София: Техника, 1962

Калев, Любомир и др. Цветни метали. София: Техника, 1963

Райчева, Светла. Олег, Яна и металната прашинка. София: Народна просвета, 1964

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)