ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Автомобили

Долматовски, Юрий. Беседи за автомобила. София: Техника, 1978

Илинг, Хорст. Аз управлявам Вартбург. София: Техника, 1971

Аспарухов, Георги и др. 100 въпроса за автомобилиста. София: Техника, 1965

Попов, Димитър. Скорости на движение на моторните превозни средства по улиците и пътищата. София: Техника, 1972

Стефанов, Йордан. Организацията на движението - фактор за безопасно движение. София: Техника, 1972

Горива, масла и гресове за съвременния автомобил. София: Техника, 1967

Каменов, Доко. Пионер - автомоделист. София: Техника, 1984

Виле, Херман. С конски сили по всички пътища. София: Техника, 1985

Пархачов, Анатолий и др. Петте секунди преди катастрофата. София: Техника, 1987

Скоростни машини. София: Унискорп, 2009

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)