ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Телевизионна техника

Щърбанов, Илия. Наръчник на телевизионния зрител. София: Техника, 1987

Македонски, Димитър. Любителски приемни телевизионни антени. София: Техника, 1988

Мишев, Димитър. Отговори на въпроси из областта на телевизията. София: Техника, 1973

Филков, Емануил. Цветна телевизия. София: Техника, 1970

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)