ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Растения

Маслоброд, Сергей. Електрическият език на растенията. София: Народна просвета, 1986

Патури, Феликс. Растенията - гениални инженери на природата. София: Земиздат, 1984

Ивченко, Сергей. Занимателна ботаника. София: Земиздат, 1974

Къдрев, Тодор. Водата и продуктивността на растенията. София: Издателство на БАН, 1985

Березова, Елена. Микробите и живота на растенията. София: Народна просвета, 1962

Салчева-Атанасова, Галитона. Растенията и зимата. София: Народна просвета, 1965

Дилов, Христо и др. Растения и вода. София: Народна просвета, 1962

Прес, Ханс. Да навлезем в науката с игри. София: Техника, 1987

Смайли, Саймън. Открития и факти за растенията. Пловдив: Багра, 2002

Уилямс, Браян. Живият свят. Пловдив: Хермес, 1999

Иванова, Йорданка. Растения и биотехнологии. София: Народна просвета, 1990

Попниколов, Атанас и др. Флора на България. София: Народна просвета, 1964

Франке, Гунтер и др. Дарове на земята. София: Земиздат, 1979

Памуков, Димитър и др. Природна аптека. София: Земиздат, 1981

Червена книга на НР България. София: БАН, 1984 -

Даровете на земята. София: Прес,

Вахмистров, Дмитрий. Растения без почва. София: Земиздат, 1980

Боев, Николай и др. Албум за растения и животни. София: Земиздат, 1980

първа | предишна | 1 2

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)