ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Растения

Папазова, Гена и др. Цветя за нашия дом. София: Земиздат, 1971

Юхимчук, Данаил. Цветя в стаята. София: Земиздат, 1983

Котев, Георги. Отравяния с гъби. София: Медицина и физкултура, 1969

Д`Суза, Клод. Индийски лечебни растения. София: Медицина и физкултура, 1982

Иванченко, Валерий. Растения и работоспособност. София: Медицина и физкултура, 1988

Василков, Игор. Пътешествие в страната на нектара. София: Земиздат, 1981

Прокофиев, Олег. Неизвестно за известното. София: Земиздат, 1984

Тулешков, Кръстю. Любовта в природата. София: Земиздат, 1972

Бончев, Ан.. 100-тях лековити билки. София: Търговска къща Билка, 1946

Дилов, Христо и др. Растения без почва. София: Народна просвета, 1961

Вейнар, Райнхолд. Как се движат растенията. София: Народна просвета, 1986

Дояренко, Алексей. Занимателна агрономия. Пловдив: Христо Г. Данов, 1967

Балабанов, Константин. Консервиране на гъби. София: Наука и изкуство, 1956

Поповски, Марк. По-скъпо от златото. София: Земиздат, 1968

Маджарова, Деспина и др. Растения-подправки. София: Земиздат, 1980

Спасов, Цочо и др. Практическо овощарство. София: Земиздат, 1975

Воденичаров, Димитър. Размножаване на растенията. София: Народна просвета, 1969

Китанов, Борис. Разпознаване и събиране на билки. София: Земиздат, 1987

Практическо ръководство по растителна защита за овощаря. Пловдив: Христо Г. Данов, 1978

Вавилов, Николай. Пет континента. София: Земиздат, 1968

Петров, Славчо и др. Зеленият океан. София: Народна просвета, 1967

Петров, Славчо и др. Атлас по ботаника. София: Народна просвета, 1989

Биологията в помощ на човека. София: Народна просвета,

Христоматия по биология. София: Народна просвета,

Иванова, Йорданка. Растения и хормони. София: Народна просвета, 1985

1 2 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)