ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Музикални изпълнители

Берто, Симон. Едит Пиаф. София: Музика, 1982

Прокопиева, Величка. Разговор за музиката. София: Народна просвета,

Казака, Теню. Николай Гяуров. София: Народна младеж, 1972

Морфов, Богдан. Незабравимата Христина Морфова. София: Музика, 1980

Коган, Григорий. Пред дверите на майсторството. София: Наука и изкуство, 1962

Мазарова-Гинева, Мария. Тодор Мазаров. София: Музика, 1980

Чарлс, Рей и др. Братко Рей. София: Музика, 1989

Джексън, Майкъл. Лунна разходка. София: Музика, 1990

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)