ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Диригенти

Баталова, Росица. Автобиографични разкази. София: Захарий Стоянов, 2007

Баталова, Росица. Спомени за хора и събития. София: Захарий Стоянов, 2009

Свободен дух. София: Захарий Стоянов, 2008

Грозева, Вера. Срещи и интервюта с музиканти - изпълнители. София: Музика, 1979

Чорни, Осип. Римски-Корсаков. София: Народна култура, 1965

Соколов, Боян. Изтъкнати български хорове и техните диригенти. София: Музика, 1979

Гал, Гьорги. Ференц Лист. София: Музика, 1979

Соловцов, Анатолий. Н. А. Римски-Корсаков. София: Наука и изкуство, 1962

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)