ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Джаз

Данс, Стенли. Дюк Елингтън. София: Музика, 1987

Гонда, Янош. Джазът - история, теория, практика. София: Музика, 1975

Чарлс, Рей и др. Братко Рей. София: Музика, 1989

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)