ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Краезнание

Хрусанова, К.. Из историята на Варненския край. Варна: РБПС, 1978

Иванов, Владимир. Шерба. София: Медицина и физкултура, 1963

Иванчев, Димитър и др. Краезнание и краеведска работа в библиотеките. София: Наука и изкуство, 1961

Ботушаров, Христо. Как да изучаваме миналото на родния край. София: Народна просвета, 1961

Боев, Ради. Варненци в Отечествената война 1944-1945. Варна: ОСИК при ОНС, 1972

Варна. Варна: Славена, [2010]

Варна и Варненска област. София: Труд,ТЛ Консулт, 2009

10 книги за Варна. Варна: Сдружение Книги за Варна, 2003-2012

Пешев, Иван и др. Варна. София: Наука и изкуство, 1968

Атанасов, Евгени. Варна. София: ДСП Реклама, 1961

Лапо, Георгий Лапо и др. Разказ за Москва. София: Наука и изкуство, 1987

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)