ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Краезнание

Хрусанова, К.. Из историята на Варненския край. Варна: РБПС, 1978

Иванов, Владимир. Шерба. София: Медицина и физкултура, 1963

Иванчев, Димитър и др. Краезнание и краеведска работа в библиотеките. София: Наука и изкуство, 1961

Ботушаров, Христо. Как да изучаваме миналото на родния край. София: Народна просвета, 1961

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)