ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Композитори

Мазел, Л.. Шопен. София: Наука и изкуство, 1962

Карапетров, Константин. Пионери на българската музика. София: Народна просвета, 1980

Свободен дух. София: Захарий Стоянов, 2008

Верфел, Франц. Верди - роман за операта. София: Музика, 1977

Стоянов, Стоян. Срещи с музиката. София: Наука и изкуство, 1973

Стендал. Росини. София: Музика, 1984

Тенев, Драган. 40 разказа за прочути композитори. София: Музика, 1987

Грозева, Вера. Срещи и интервюта с имена от естрадата. София: Музика, 1980

Сагаев, Димитър. Галерия от образи - музикални творци на нашето време. София: Народна просвета, 1985

Стравински, Игор. Хроника на моя живот. София: Музика, 1976

Бажанов, Николай. Рахманинов. София: Наука и изкуство, 1969

Вагнер, Рихард. Моят живот. София: Народна култура,

Чорни, Осип. Римски-Корсаков. София: Народна култура, 1965

Друмева, Мария. Емануил Манолов. София: Музика, 1978

Стоянова, Дарина. Двамата братя. София: Музика, 1980

Чорная, Елена. Моцарт. София: Наука и изкуство, 1964

Хлебаров, Иван. Сергей Прокофиев. София: Наука и изкуство, 1965

Арнаудова, Боянка. Марин Големинов. София: Наука и изкуство, 1968

Крунтяева, Татяна. Сметана. София: Музика, 1978

Гал, Гьорги. Ференц Лист. София: Музика, 1979

Буриан, Карел. Симфония на живота. София: Музика, 1983

Ролан, Ромен. Бетховен. София: Наука и изкуство, 1964

Соломон, Мейнард. Бетховен. София: Музика, 1987

Аменда, Алфред. Апасионата. София: Музика, 1985

Соловцов, Анатолий. Н. А. Римски-Корсаков. София: Наука и изкуство, 1962

1 2 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)