ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Кино

Българският филм и критиката. София: Наука и изкуство, 1974

Найденова, Вера. Керваните на киното пътуват.... София: Наука и изкуство, 1978

Грозев, Александър. Златан Дудов. София: Наука и изкуство, 1972

Куросава, Акира. Нещо като автобиография, или потта на жабата. София: Наука и изкуство, 1989

Куракин, Александър. Фотографията, киното, звукозаписът в дейността на педагога - възпитател. София: Народна просвета, 1983

Фасада и реалност. София: Наука и изкуство, 1971

Чернев, Григор. Четириъгълникът на екрана. София: Народна младеж, 1970

Вайсфелд, Иля. Майсторството на кинодраматурга. София: Наука и изкуство, 1967

Юренев, Ростислав. Кратка история на съветското кино. София: Наука и изкуство, 1975

Стоянов-Бигор, Георги. Филми от златния фонд. София: Народна младеж, 1980

Аристарко, Гуидо. История на кинотеорията. София: Наука и изкуство, 1965

Български игрални филми. София: Д-р Петър Берон, 1987

Мисли за киноизкуството. София: Наука и изкуство, 1972

365 дни кино - 1975 година. София: Наука и изкуство, 1975

Шедьоври на съветското кино. София: Наука и изкуство, 1970

Григоров, Румен. Съветският филм в България. София: Наука и изкуство, 1964

Стоименов, Стоян. Специфика на киносценария. София: БАН, 1970

Грозев, Александър. Посланици в тенекиени кутии. София: Наука и изкуство, 1972

Семерджиев, Константин. Курс по кинотехника. София: ЦСМТ, 1976

Маркова, Олга. От литературата към екрана. София: Български писател, 1981

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)