ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Кино

Българският филм и критиката. София: Наука и изкуство, 1974

Найденова, Вера. Керваните на киното пътуват.... София: Наука и изкуство, 1978

Грозев, Александър. Златан Дудов. София: Наука и изкуство, 1972

Куросава, Акира. Нещо като автобиография, или потта на жабата. София: Наука и изкуство, 1989

Куракин, Александър. Фотографията, киното, звукозаписът в дейността на педагога - възпитател. София: Народна просвета, 1983

Фасада и реалност. София: Наука и изкуство, 1971

Чернев, Григор. Четириъгълникът на екрана. София: Народна младеж, 1970

Вайсфелд, Иля. Майсторството на кинодраматурга. София: Наука и изкуство, 1967

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)