ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Театър

Даниел, Леон. Театър и зрител. София: Наука и изкуство, 1964

Михайлов, Анастас. Мизансцен. София: Наука и изкуство, 1961

Гочев, Гочо. Сцена и живот. София: Български писател, 1973

Райнова, Виолета. Театър и зрител. София: Наука и изкуство, 1975

Правдев, Николай. Сцена, герои, народ. София: Наука и изкуство, 1974

Добрев, Чавдар. Театър и време. София: Наука и изкуство, 1967

Стефанов, Васил. Театрални срещи. София: Наука и изкуство, 1973

Канушев, Димитър. Театрални вълнения. София: Наука и изкуство, 1966

Саев, Любен. Техника на говора. София: Наука и изкуство, 1976

Гочев, Гочо. Театър и критика. София: Наука и изкуство, 1963

Вучков, Юлиан. Театрални светове. София: Наука и изкуство, 1968

Мавродиев, Васил. Театър на свободата. София: Издателство на ОФ, 1962

Каракашев, Владимир. Ние гледаме театър. София: Народна младеж, 1962

Зингерман, Борис. Жан Вилар и други. София: Наука и изкуство, 1968

Даниел, Леон. Театрални есета. София: Народна младеж, 1979

Лилов, Методи и др. Изразително четене и театрално изкуство. София: Народна просвета, 1979

Димитров, Димитър. Вълшебствата на Тотобан. София: Народна младеж, 1973

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)