ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Спортни игри

Писарски, Кирил. Хайде да играем. София: Народна просвета, 1981

Зайков, Илия и др. Две петлета се скарали. София: Народна младеж, 1981

Попов, Иван и др. Подвижни игри в началните класове. София: Народна просвета, 1990

Писарски, Кирил. Спортно- забавни игри. София: Медицина и физкултура, 1982

Лукачи, Андраш. Игри на народите. София: Отечество, 1981

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)