ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Футбол

Частка, Курт. От Замора до Яшин. София: Медицина и физкултура, 1974

Футбол. Състезателни правила. София: Медицина и физкултура, 1987

Милчев, Асен. Футболна смяна. София: Народна младеж, 1985

Шумахер, Тони. Начален сигнал. София: Народна младеж, 1988

Антонов-Тонич, Антон. В плен на златната богиня - Мексико 86. София: Медицина и физкултура, 1987

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)