ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Френски език

La poesie autour de nous. Sofia: Narodna prosveta, 1990

Dantcheva, K. и др. Vers l`expression ecrite. Sofia: Nar. prosv., 1990

Andonov, Gueorgui. La conscience en colere. Sofia: Nar. prosv., 182

Симеонов, Йосиф. Практическа френска граматика. София: Народна просвета, 1988

Атанасова,, Ирина и др. Граматически трудности и грешки при изучаване на френски език. София: Народна просвета, 1986

Vartigorov, Georgi. Le francais par la dictee. Sofia: Nar. prosv., 1989

Каракашева, Мария. Българско-френски речник. София: Наука и изкуство, 1984

Ибрахим, Н. и др. Българско-френски речник А - Я. Велико Търново: Е изд., 1998

Даков, Благой. Кратък френско-български речник. София: ГАЛ-ИКО, 1991

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)