ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Чуждоезиково обучение

Maguire, Jackie. Seasons and Celebrations. Oxford: Oxford University Press, 2008

Escott, John. England. Oxford: Oxford University Press, 2008

La poesie autour de nous. Sofia: Narodna prosveta, 1990

Bell, Mary. Wenn der Wind weht. Auflage: C. Bertelsmann, 1998

Миролюбов, А. и др. Теоретични основи на методиката на обучението по чужди езици в средното училище. София: Народна просвета, 1987

Проблеми на овладяването на чужд език. София: Народна просвета, 1988

Стоянова-Йовчева, Станка и др. Типове упражнения за чуждоезиковото обучение с компютър. София: Народна просвета, 1989

Обучение по чужд език с компютър. София: Народна просвета, 1988

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)