ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Речници - двуезични

Василева, Цонка. Съвременен английско-български речник. София: Фонд. Отворено общество, 1994

Корбей, Жан-Клод и др. PONS Илюстрован речник - - Български, английски. София: ПОНС България, 2010

PONS Речникът за ученици към системата English in Mind. София: ПОНС България, 2008

PONS Учебен речник. София: ПОНС България, 2004

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)