ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Речници - двуезични

Корбей, Жан-Клод и др. PONS Илюстрован речник - - Български, английски. София: ПОНС България, 2010

PONS Речникът за ученици към системата English in Mind. София: ПОНС България, 2008

PONS Учебен речник. София: ПОНС България, 2004

Василева, Цонка. Съвременен английско - български речник. София: Отворено о-во, 1994

Харлаков, Иванка и др. Английско-български речник. София: Наука и изкуство, 1984

Балабанов, Александър и др. Джобен английско-български речник. София: Евразия, 1991

Сугарева, Текла и др. Немско-български речник. София: Атлантис, 1998

Минкова, Герда и др. Немско-български речник. София: Наука и изкуство, 1978

Българско-английски рeчник. Пловдив: Маг 77,

Дорич, А. и др. Кратък българско-немски речник. София: ГАЛ-ИКО, 1991

Каракашева, Мария. Българско-френски речник. София: Наука и изкуство, 1984

Еленска, Валентина. Българско-руски разговорник. София: Наука и изкуство, 1984

Ибрахим, Н. и др. Българско-френски речник А - Я. Велико Търново: Е изд., 1998

Станчев, Стефан. Българско-немски речник. София: Наука и изкуство, 1982

Даков, Благой. Кратък френско-български речник. София: ГАЛ-ИКО, 1991

Драле, Анете и др. PONS Картинен речник - Английски за деца и малки ученици. София: PONS България, 2018

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)