ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Английски език - за деца

Ogle, Lucille и др. The Golden picture dictionary. Sofia: Prosveta, 1991

Грозданова, Лиляна. Маги и нейните приятели. София: Фонд. Отворено общество, 1993

Hoban, Russell. Best Friends for Frances. [New York]: HarperCollins Publisbern, 1999

Burton, Virginia. Mike Mulligan and his Steam Shovel. Boston: Houghton Mifflin Company, 1998

Freeman, Don. Corduroy. New York: The Viking Press, 1968

Henkes, Kevin. Owen. New York: Greenwillow Books, 1998

Waber, Bernard. The House on East 88th Street. Boston: Houghton Mifflin Company, 1999

Lester, Helen. A Porcupine Named Fluffy. Boston: Houghton Mifflin Company, 1986

Waber, Bernard. Lovable Lyle. Boston: Houghton Mifflin Company, 1996

Харизанова, Сияна. PONS За да знам повече във 2. клас - Английски. София: ПОНС България, 2011

Shopov, Todor. English for little children. Sofia: Prosveta, 1992

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)