ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Английски език

Грозданова, Лиляна. Маги и нейните приятели. София: Фонд. Отворено общество, 1993

Maguire, Jackie. Seasons and Celebrations. Oxford: Oxford University Press, 2008

Escott, John. England. Oxford: Oxford University Press, 2008

Данчев, Андрей. Българска транскрипция на английски имена. София: Отворено о-во, 1995

Василева, Цонка. Съвременен английско - български речник. София: Отворено о-во, 1994

Василева, Цонка. Кратък английско-български речник по обществено-политическа лексика. София: Тилиа, 1996

Данчев, Андрей и др. Английският правопис. София: Везни 4, 1992

Davceva, L. и др. Standpoint : Activ book. София: Везни 4, 1992

Харлаков, Иванка и др. Английско-български речник. София: Наука и изкуство, 1984

Балабанов, Александър и др. Джобен английско-български речник. София: Евразия, 1991

Ранкова, Мария. Произход и развитие на английския език. София: Наука и изкуство, 1971

Българско-английски рeчник. Пловдив: Маг 77,

Савова, Лилия и др. Методически насоки по английски език за факултативно обучение на ЕСПУ - I-IV клас. София: Народна просвета, 1986

Тодорова, Румяна и др. English. София: Народна просвета, 1979

Драле, Анете и др. PONS Картинен речник - Английски за деца и малки ученици. София: PONS България, 2018

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)