ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Естетика

Натев, Атанас. Литературознание и изкуствознание. София: Наука и изкуство, 1969

Атанасов, Жечо и др. Биология и естетика. София: Народна просвета, 1987

Горанов, Кръстьо. Художествен образ и съвременност. София: Наука и изкуство, 1967

Чакъров, Тодор. Изкуство и възприятие. София: Народна просвета, 1973

Ястребова, Наталия. Конфрикти в естетичното. София: Издателство на БАН, 1964

Бодлер, Шарл. Естетически и критически съчинения;. София: Наука и изкуство, 1978

Атанасов, Жечо. История на естетическото възпитание. София: Наука и изкуство, 1974

Борев, Юрий. Естетика. София: БКП, 1971

Горанов, Кръстьо. Изкуство и социален живот. София: Народна просвета, 1973

Дидро, Дени. Естетика и теория на изкуството. София: Наука и изкуство, 1981

Естетика. София: БКП, 1967

Киркегор, Сьорен. Върху понятието за ирония. София: Св. Климент Охридски, 1993

Лесинг, Готхолд. Размисли. София: Народна култура, 1979

Павлов, Тодор. Основни въпроси на естетиката. София: БАН, 1949

Овсянников, М. Ф.. Паметници на световната естетическа мисъл. София: Български художник, 1966

Паси, Исак. Смешното. София: Наука и изкуство et al., 1972

Паси, Исак. Смешното. София: Св. Климент Охридски, 1993

Шелинг, Фридрих. Философия на изкуството. София: Наука и изкуство, 1980

Шилер, Фридрих. Естетика. София: Наука и изкуство, 1981

Аврамов, Димитър. Естетика на модерното изкуство. София: Наука и изкуство, 1969

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)