ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Поети

Неделчев, Михаил. Личности на българската литература. София: Дамян Яков, 1999

Денев, Деньо. Трохи от светлина. София: Захарий Стоянов, 2008

Мантов, Димитър. Пенчо Славейков. София: Народна младеж, 1967

Петьофи. София: Наука и изкуство, 1972

Христо Смирненски. Никола Вапцаров. София: Български писател, 1966

Попиванов, Иван. Христо Ясенов. София: Наука и изкуство, 1968

Дубински, М.. Любовта на великите мъже. Варна: Бряг принт, 1991

Игов, Светлозар. Български писатели. София: КИБЕА, 2001

Бенбасат, Алберт. Между забравата и преоценката. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1996

Биографии на българските писатели. Велико Търново: Слово, 1994

Българска литературна класика в нова светлина. София: Пеликан Алфа, 1992

Ганчева, Бистра. Нова българска литература до Първата световна война. Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 1993

Зарев, Панталей. Панорама на българската литература. София: Наука и изкуство, 1977

Зарев, Пантелей. Българска класика. София: Наука и изкуство, 1986

Зарев, Пантелей. Избрани произведения. София: Бълг. писател, 1971

Исаев, Младен. В прекрасния свят на поезията. София: Бълг. писател, 1973

Вапцарова, Бойка. Когато милионите възкръсват. София: Бълг. писател, 1961

Радевски, Христо. Слово за поетите. София: Бълг. писател, 1970

Страници за Пенчо Славейков. София: Параф, 1991

Джонсън, Пол. Интелектуалците. София: Анубис, 1994

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)