ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Библиотечно дело

Боров, Тодор. Книга и литература. София: Български писател, 1981

Мосенгов, Атанас. Отгласи. Пловдив: Христо Г. Данов, 1985

Иванчев, Димитър и др. Краезнание и краеведска работа в библиотеките. София: Наука и изкуство, 1961

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)