ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Архивни документи

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила и др. Личният бележник (джобното тефтерче) на Васил Левски. София: НБКМ; Наука и изкуство, 1987

Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд. София: ДБ Васил Коларов, 1952

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)