ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Евреи

Барух, Нир. Откупът. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991

Борбата на българския народ за защита и спасение на евреите в България през Втората световна война. София: БАН, 1978

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)