ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Жени

Апостолова, Зорка и др. Непреклонните. Пловдив: Христо Г. Данов, 1975

Иванчева, Ирен. Брегове на чувството. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995

Динкова, Мария. 1000 въпросителни пред съвременната девойка. София: Народна просвета, 1978

Пискулийска, Юлия и др. Неделя, понеделник. София: Профиздат, 1982

Тимошченко, Л.. Възпитание на девойката. София: Народна просвета, 1986

От името на 81 милиона жени...;. София: Отечествен фронт, 1985

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)