ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Борци против фашизма

Апостолова, Зорка и др. Непреклонните. Пловдив: Христо Г. Данов, 1975

Евтимов, Евтим. Сватбата на Антон. София: Партиздат, 1987

Антонов-Тонич, Антон. Владимир Стойчев. София: Медицина и физкултура, 1980

Горанова, Вълка. Дълбоките корени. София: Издателство на БЗНС, 1982

Мирчев, Димитър. Това ще се помни. София: Партиздат, 1987

Странджев, Коста. Час по безсмъртие. Пловдив: Христо Г. Данов, 1981

Михнев, Боян. Страшните, но славни пътища. София: Издателство на ОФ, 1978

Гинчев, Георги. Стражин и Страцин. София: Държавно военно издателство, 1963

Динков, Иван. Няколко пролога към един епилог. София: Народна младеж, 1968

Братанов, Димитър. Стремежи и борби. София: Народна младеж, 1981

Каранфилов, Ефрем. В служба на Родината. София: Държавно военно издателство, 1971

Ташев, Борис и др. Силни хора. София: Медицина и физкултура, 1972

Стоименов, Стоян. И перото бе щик. София: Отечествен фронт, 1974

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)