ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

БЗНС

Генов, Паун. Райко Даскалов. София: Издателство на БЗНС, 1978

Стоянов, Людмил. Александър Стамболийски. София: Издателство на ОФ, 1971

Генов, Паун. Петко Д. Петков. София: Издателство на БЗНС, 1980

Генов, Паун. Райко Даскалов. София: Издателство на БЗНС, 1973

Стамболийски, Александър. Двете ми срещи с цар Фердинанд. София: Издателство на БЗНС, 1979

Генов, Паун. Цанко Церковски. София: Издателство на БЗНС, 1980

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)