ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Илинденското въстание

Кюлюмов, Костадин. Скендер войвода. София: Издателство на ОФ, 1983

Спиров, Никола. Преображенското въстание. София: Държавно военно издателство, 1965

Илинден-Преображение 1903. София: Български писател, 1968

Зверствата при потушаването на Илинденско-Преображенското въстание. София: ОФ, 1987

Илинденско-преображенското въстание. 1903-1968. София: ОФ, 1968

Илинденско-Преображенското въстание 1903. София: Д-р Петър Берон, 1983

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)