ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

История на България

Борбите в Македония и Одринско 1878-1912. София: Бълг. писател, 1982

Георгиев, Величко и др. История на българите 1878-1944 в документи. София: Просвета, 1994

Гоце Делчев. София: Наука и изкуство, 1978

Димитров, Илчо. Князът, конституцията и народът. София: ОФ, 1972

Лалков, Милчо. Българското минало 1878-1918. София: Тилиа, 1997

Макдермот, Мерсия. Свобода или смърт. София: Наука и изкуство, 1979

Макдермот, Мерсия. За свобода и съвършенство. София: Наука и изкуство, 1987

Началата на българския парламентаризъм. София: Народно събрание на Република България, 2009

Нейков, Петър. Завчера и вчера. София: БЗНС, 1981

Петрова, Султана. Моите спомени. София: БАН, 1991

Радев, Симеон. Строителите на съвременна България. София: Бълг. писател, 1973

Радев, Симеон. Строителите на съвременна България. София: Бълг. писател, 1990

Стайнов, Генчо. Писма от Одрин 1912-1913. София: Изд. ателие Аб, 2009

Станев, Никола. История на нова България 1878-1941. София: Иван Вазов, 1992

Стателова, Елена. Уредба на Третата Българска държав. София: Слов-Д, 1993

Съединението 1885. София: Д-р Петър Берон, 1985

Тошев, Светозар. Бунтовни времена. София: Отечество, 1981

Блек, Сирил. Установяване на конституционно управление в България. София: Отворено о-во, 1996

Димитров, Илчо. Епоха 1885. София: Народна младеж, 1987

Йовков, Иван. Следовници. София: Профиздат, 1981

Йовков, Иван. Кобургът. София: Хр. Ботев, 1990

Кирил, патриарх. Българската екзархия в Одринско и Македония след Освободителната война 1877-1878. София: Синодално издателство, 1969

Спомени за Учредителното събрание от 1879 г.. София: ОФ, 1979

Съединението 1878 - 1885. София: Наука и изкуство, 1972

Стоянов, Маньо. Когато Пловдив беше столица. София: ОФ, 1973

първа | предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)