ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

История на България

Табаков, Никола. Братя Миладинови. София: Бълг. писател, 1963

Натан, Жак. Българското възраждане. София: Бълг. писател, 1949

Начев, Венцеслав. Зотик. София: ОФ, 1974

Ников, Петър. Възраждане на българския народ. София: Наука и изкуство, 1971

Обретенов, Никола. Спомени за българските въстания. София: Отечество, 1983

Освобождението на България. София: Наука и изкуство, 1988

Павлов, Тодор. Христо Ботев, Васил Левски, Светозар Маркович. София: Нариздат, 1946

Петров, Здравко. Възрожденци. София: Народна младеж, 1987

Раковски, Георги. Георги Стойков Раковски. София: БАН, 1964

Спомени за Априлското въстание от 1876 година. София: ОФ, 1975

Стефанов, Васил. Павел Бобеков - вождът на панагюрските въстаници. София: Държавно военно изд., 1966

Попиванов, Иван. Захарий Стоянов. София: Народна младеж, 1969

Тошков, Михаил. Въоръжени с надежда. София: Народна младеж, 1976

Йонков, Христо и др. Васил Левски и българската национална революция. София: БАН, 1987

Трайков, Веселин. Раковски и балканските народи. София: Наука и изкуство, 1971

Улунян, Акоп. Априлското въстание 1876 г. и Русия. София: Наука и изкуство, 1983

Чакир, Николае. Христо Ботев в Румъния. София: Наука и изкуство, 1980

Хайтов, Николай. Матей Преображенски-Миткалото. София: НС ОФ, 1964

Дойнов, Стефан. Руско-турската освободителна война. София: Слов-Д, 1993

Барболов, Георги. Руско-турската война и Румъния 1877-1878. София: Народна просвета, 1987

Генов, Цонко. По бойния път на освободителите. София: Медицина и физкултура, 1976

Освобождението 1878. София: Бълг. писател, 1989

Маринов, Марин. Руско-турската освободителна война 1877-1878. София: Народна просвета, 1977

Тенев, Драган. Ехо от Шипка. София: Софтия - прес, 1975

Бобев, Боби. Записки по история на България 1878-1844. София: Булвест 2000, 1992

първа | предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)