ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

История на България

Данов, Христо. Траки. София: Народна просвета, 1982

Тъпкова-Заимова, Василка. Великият прелом. София: НС ОФ, 1968

Фол, Александър. Херосът остава в Тракия. София: ОФ, 1970

Фол, Александър. Тракия и Балканите през ранно - елинистическата епоха. София: Наука и изкуство, 1975

Андреев, Йордан. Българските ханове и царе VII-ХIV век. София: Д-р Петър Берон, 1988

Антонова, Вера. Плиска. София: Наука и изкуство, 1967

Богданов, Иван. Прабългари. София: Народна просвета, 1976

Богданов, Иван. Клади край Босфора. София: НС ОФ, 1962

Богданов, Иван. Патриарх Евтимий. София: ОФ, 1970

Божилов, Иван. Фамилията на Асеневци 1186-1460. София: БАН, 1985

Венедиков, Иван. Прабългарите и християнството. Ст. Загора: Идея, 1995

Георгиева, Цветана и др. Документи за историята на българския народ ХV-ХIХ век. София: Народна просвета, 1986

Георгиева, Цветана. Еничарите в българските земи. София: Наука и изкуство, 1988

Гюзелев, Васил. Княз Борис I. София: Наука и изкуство, 1969

Делото на Константин Кирил Философ. София: Наука и изкуство, 1972

Дуйчев, Иван. Пътеки от утрото. София: Отечество, 1985

Клайнер, Блазиус. История на България от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 г.. София: БАН, 1977

Мутафчиева, Вера. Голямата борба. София: НС ОФ, 1961

Мутафчиева, Вера. Ранни въстания против турското владичество. София: НС ОФ, 1960

Нешев, Георги. Културни прояви на българския народ ХV-ХVIII век. София: Народна просвета, 1978

По следите на насилието. София: Наука и изкуство, 1987

Станилов, Станислав. Славяните в първото царство. Варна: Г. Бакалов, 1986

Стойнев, Анани. Светогледът на прабългарите. София: БАН, 1986

Стойнев, Анани. Българските славяни - митология и религия. София: Народна просвета, 1988

Тъпкова-Заимова, Василка. Така беше някога... в Средновековието. София: Тилиа, 1997

първа | предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)