ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

История на България

Дерибеев, Борис. Ахрида. София: ОФ, 1982

Документи и материали за историята на българския народ. София: БАН, 1969

Драгова, Надежда. На велику ползу всем болгаром!. София: НС ОФ, 1965

За свободата на българския народ. София: Военно изд., 1967

Иречек, Константин. История на българите. София: Наука и изкуство, 1978

Из взаимоотношенията на балканските народи : Сб. от доклади, изнесени през Седмицата на балканската взаимност в София от 22 окт. до 1 ноем. 1965 г.. София: БАН, 1966

Златарски, Васил. История на българската държава през средните векове. София: Наука и изкуство, 1970

История на България. София: БАН, 1979-

История на България. София: Булвест-2000, 1993

Енциклопедия България. София: Век 22, 1994

Костадинова, Пенка и др. Извори за българската история. София: Отечество, 1994

Крамптън, Ричард. Кратка история на България. София: Отворено о-во, 1994

Кратка история на България. София: Наука и изкуство, 1983

Известия на Института за българска история. София: БАН, 1951 -

Маджарски пътеписи за Балканите XVI-XIX в.. София: Наука и изкуство, 1976

Македония. София: БАН, 1978

Панайотов, Панайот. История на България. Велико Търново: Абагар, 1998

Пенчев, Станчо. Голяма книга на великите личности на България. София: ПАН, 2014

Развитие на земеделието по българските земи. София: Земиздат, 1981

Страници от българската история. София: Наука и изкуство, 1989

Страници от българската история. София: Просвета, 1993

Ангелов, Боню. Борба за делото на Кирил и Методий. София: Наука и изкуство, 1969

Ангелов, Димитър. Българската народност през вековете. Ст. Загора: Идея, 1994

Шишманов, Иван. Избрани съчинения. София: БАН, 1965

първа | предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)