ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

История на България

България в световната история и цивилизация - дух и култура. Варна: Нар. будител, 2002

Тонев, Велко. Българското Черноморие през Възраждането. София: Акад. изд. проф. М. Дринов, 1995

Петрунова, Бони. Съкровищата на България. София: Световна библиотека, 2009

Станчева, Магдалина и др. Беседи за България. София: Народна младеж, 1984

Асенов, Петко. Брезник и Брезнишко. София: ОФ, 1969

Антонова, Вера. Плиска. София: Наука и изкуство, 1967

Дуйчев, Иван. Рилският манастир. София: Медицина и физкултура, 1960

Панчев, Младен. Старите селища разказват. София: Отечество, 1980

Сомов, Христо и др. Белоградчик. София: НС ОФ, 1963

Сираков, Станьо. Бяла черква. София: НС ОФ, 1966

Стефанов, Георги. Провадия. София: НС ОФ, 1969

Старчев, Константин. Казанлък. София: НС ОФ, 1964

Цанов, Емил и др. Шипченската епопея. София: Наука и изкуство, 1966

Велков, Велизар Велков. Мълчаливи свидетели. София: Народна просвета, 1966

Кратък исторически справочник. София: Народна просвета, 19080-1983

Мутафчиева, Вера. Да се знае!... София: НС ОФ, 1964

Гавраилов, Георги. Тревожни столетия. София: Военно изд., 1972

Процесът по подпалването на Райхстага и Георги Димитров. София: Партиздат, 1980

Цветкова, Бистра. Паметната битка на народите. Варна: Г. Бакалов, 1979

Богданов, Иван. Светлините на Атон. София: НС ОФ, 1966

Бурмов, Александър. Избрани произведения. София: БАН, 1968

България в световната история и цивилизации - дух и култура. Варна: Данграфик, 2012

Българската история в трудовете на европейски учени. София: БАН, 1970

Даскалов, Румен и др. Българската история в дати 681-1948. София: 7М, 1991

Димитров, Божидар. Разказ за историята на България. София: Ни плюс, Фонд. КОМ, 2005

първа | предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)