ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Оптика

Лебедински, Андрей и др. Хелмхолц 1821-1894. София: Техника, 1970

Слюсарев, Георгий. За възможното и невъзможното в оптиката. София: Техника, 1964

Йовегеш, Йожеф. Цветни опити от нищото. София: Отечество, 1980

Герике, Лотар и др. Приключения с цветовете. София: Отечество, 1981

Колева, Йорданка и др. Магията на седемцветната дъга. София: Отечество, 1982

Вавилов, Сергей. Око и слънце. София: Техника, 1963

Леонидов, Йосиф. Светлина на бъдещето. София: Техника, 1963

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)