ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Континенти

Рашев, Никола и др. Континентите. София: Отечество, 1987

По земното кълбо. София: Прес, 2008

Кръстев, Кирил. Атлантида. Варна: Георги Бакалов, 1966

Христова, Нели и др. PONS Континентите с един поглед. София: ПОНС България, 2011

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)