ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ

Япония

Херлин, Ханс. Летците от Хирошима. София: Партиздат, 1988

Виоле, Рене. Въведение в японското изкуство. София: Д-р Петър Берон, 1990

Пронников, Владимир и др. Японците. София: Наука и изкуство, 1988

Цветов, В.. Човекът с три лица. София: Партиздат, 1979

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)