ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ

Русия

Белчева, Маня. В завоите на Ока. София: Народна младеж, 1961

Дойков, Васил. С параход по Волга. София: Народна просвета, 1966

Гавраилов, Георги. В.И. Чапаев. София: Държавно военно издателство, 1967

Гавраилов, Георги. Дмитрий Донски. София: Държавно военно издателство, 1966

Чолпанов, Борис. Суворов. София: Държавно военно издателство, 1968

Янков, Александър. Петър Първи. София: Държавно военно издателство, 1969

Дубински-Мухадзе, И.. Орджоникидзе. София: Издателство на БКП, 1968

Тарле, Евгений. Експедицията на адмирал Севянин в Средиземно море. Варна: Държавно издателство, 1972

Панайотов, Филип. Животът и смъртта на Кръстю Раковски. София: Захарий Стоянов, 2003

Дорофеева, Вера и др. Време, учени, постижения. София: Наука и изкуство, 1978

Караковски, Владимир. Училището - моя съдба. София: Народна просвета, 1990

СССР. София: Партиздат, 1973

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)