ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ

Северна Америка

Калчев, Камен. Куба. София: Издателство на ОФ, 1963

Браун, Ди. Погребете сърцето ми в Ундид Ний. София: Земиздат, 1989

Йилсетър, Свен. Остров след остров. Варна: Георги Бакалов, 1970

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)