ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ

Чукотка

Рътхеу, Юрий. Под сянката на вълшебната планина. Пловдив: Христо Г. Данов, 1977

Рътхеу, Юрий. Моята Чукотка. София: Профиздат, 1972

Крумов, Борис. Далечният Изток отблизо. София; Москва: Наука и изкуство; Прогрес, 1981

Крумов, Борис. На лов за тигри и моржове. София: Отечество, 1986

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)