ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ

Сибир

Козак, Ян. На лов в Бамбуйка. София: Народна младеж, 1973

Маринов, Викенти. Бялата вселена. София: Земиздат, 1988

Козак, Ян. На лов в тайгата. София: Земиздат, 1982

Шинкарьов, Леонид. Сибир - минало и настояще. София: Профиздат, 1972

Церковер, Едуард. Лена, дъщерята на Сибир. София: Профиздат, 1975

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)