ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Тодориев, Никола Христов

Тодориев, Никола. Модернизация на промишлени парни котли. София: Техника, 1964

Тодориев, Никола. Енергетика и интензификация. София: Наука и изкуство, 1984

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)