ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Тарле, Евгений Викторович

Тарле, Евгений. Експедицията на адмирал Севянин в Средиземно море. Варна: Държавно издателство, 1972

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7596 | Имена в показалеца: 4607

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)