ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Таджер, Салис

Таджер, Салис. Моят Ючбунар. София: Български писател, 1979

Таджер, Салис. Къщата на папагала. София: Български писател, 1972

Таджер, Салис. Сънища от Три кладенци. София: Български писател, 1981

Таджер, Салис. Печеловникът на мама. София: Български писател, 1970

Таджер, Салис. Децата на квартала. София: Отечество, 1981

Таджер, Салис. Катакомбите на Яфо. София: Издателство на отечествения фронт, 1972

Таджер, Салис. Жакито. София: Народна младеж, 1983

Таджер, Салис. Влюбени пространства. София: Български писател, 1987

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7059 | Имена в показалеца: 4089

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)