ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Струмски, Георги

Струмски, Георги. Наско Защото. София: Отечество, 1986

Струмски, Георги. Великото преселение на децата. София: Отечество, 1980

Струмски, Георги. Голямото пътешествие. София: Отечество, 1979

Струмски, Георги. Голямото пътешествие. София: Български писател, 1969

Струмски, Георги. Напред, другари млади!. София: Народна младеж, 1963

Струмски, Георги. Техни величества децата. София: Народна младеж, 1974

Струмски, Георги. Вълшебници от моето детство. София: Народна младеж, 1987

Струмски, Георги и др. Едно море край нас синее. София: Народна младеж, 1976

Струмски, Георги. Книга за Майстора. София: Издателство на ОФ, 1985

Златна българска земя. София: Отечество, 1980

Струмски, Георги. Художникът и слънцето. София: Български писател, 1981

Струмски, Георги. Татко, мама и ние. София: Български писател, 1985

Струмски, Георги. Барабанчик. София: Народна младеж, 1965

Струмски, Георги. Майстора. София: Наука и изкуство, 1974

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7059 | Имена в показалеца: 4089

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)