ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Стратиев, Станислав

Стратиев, Станислав. Пейзаж с куче. София: Български писател, 1986

Стратиев, Станислав. Живот в небето. София: Отечество, 1983

Стратиев, Станислав. Самотните вятърни мелници. София: Отечество, 1980

Стратиев, Станислав. Самотните вятърни мелници. София: Народна младеж, 1969

Стратиев, Станислав. Капитаните от Бискайския залив. София: Народна младеж, 1982

Стратиев, Станислав. Сако от велур. София: Български писател, 1979

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8150 | Имена в показалеца: 4892

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)